Déanann Féile na Mara taispeántas d’acmhainní flúirseacha muirí na hÉireann – agus músclaíonn sí feasacht ar an luach agus na deiseanna a sholáthraíonn an mhuir agus déanann sí ceiliúradh ar ár n-oidhreacht bhródúil mhuirí.

Beidh Féile na Mara 2017 ar siúl ón 30 Meitheamh go dtí an 2 Iúil i nGaillimh, agus beidh roinnt imeachtaí gnó agus taighde ar siúl le linn na Féile a bhaineann le cúrsaí mara, beidh an Cruinniú Mullaigh Bliantúil, Saibhreas ár nAigéin, ar siúl anuas ar fhéile mhuirí i gcaitheamh an deireadh seachtaine.

Comhordaíonn Foras na Mara Féile na Mara thar ceann an Ghrúpa Comhordaithe Muirí trasrialtais, a oibríonn as lámh réimse fairsinge gníomhaireachtaí agus eagraíochtaí.

Cén sórt eispéiris a bheidh agat ag Féile na Mara?

Beidh deireadh seachtaine d’imeachtaí spraíúla don teaghlach go léir ag fanacht leat ag Féile na Mara. Is féidir leat eolas a fháil faoinár n-aigéin go léir, na créatúir san áireamh a mhaireann thíos fúthu, conas a dhéanaimid ár bhfarraigí a thaiscéaladh, na longa a iompraíonn sinn agus na scéalta iontacha ón bhfarraige dhomhain.

Glac páirt i ngníomhaíochtaí idirghníomhacha, féach ar thaispeántais agus téigh ar bord go dtabharfar ar thuras timpeall loinge thú. Tá gach rud a bhaineann leis an muir san fheile – idir chócaráil bia mara agus eolaíocht, idir stair chultúrtha agus taiscéaladh domhainfharraige agus go leor leor eile!

Tá Féile na Mara anois ar cheann de na féilte samhraidh is mó in Éirinn. Tá na himeachtaí móra saor in aisce – b’fhéidir go mbeidh ort áiteanna a chur in áirithe ar chúiseanna spáis le haghaidh roinnt de na himeachtaí níos lú, áfach.

Cén fáth a bhfuil Féile na Mara tábhachtach?

Tá Féile na Mara mar chuid lárnach de Feidhm a bhaint as Saibhreas ár nAigéin: Plean Comhtháite Muirí d’Éirinn (HOOW) agus dá chuspóir chun rannpháirtíocht agus idirchaidreamh leis an bhfarraige a mhéadú.

Tá aigéin ag sreabhadh ar nach mór trí cheathrú dár bpláinéad, agus tá iontu 97% d’uisce an phláinéid. Cruthaíonn siad breis agus leath den ocsaigin atá san atmaisféar, agus déanann siad an chuid is mó den charbón ón atmaisféar a ionsú.

Is cuma cé chomh fada ón gcladach a chónaíonn tú, imríonn aigéin tionchar fós féin ar do shaol agus ar shaol do theaghlaigh agus do chairde, do pháirtithe ranga agus do chomhghleacaithe. Chun teacht ar bhreis eolais faoin bplean agus faoinár n-aigéin, go ginearálta, tabhair cuairt ar www.ouroceanwealth.ie

Aimsigh tuilleadh faisnéise

Beidh go leor imeachtaí spraíúla don teaghlach go léir ar siúl i bhFéile na Mara. Ach mura gcreideann tú sin, caith súil ar ár dTeistiméireachtaí agus ár nGearrthóga Nuachtáin.

Agus cuimhnigh chun súil a chaitheamh ar ár leathanaigh ar Facebook agus Twitter. Agus SeaFest Festival App.