Beidh SeaFest ar siúl i gCuan na Gaillimhe i mbliana ón 30 Meitheamh go dtí an 2 Iúil. Cathair bheoga í Cathair na Gaillimhe atá suite ar chósta thiar na hÉireann a fhéachann amach ar Chuan na Gaillimhe agus ar an Aigéan Atlantach Thuaidh.

Conas an áit a bhaint amach

I nGluaisteán

Is féidir Gaillimh a bhaint amach go héasca i ngluaisteán ó áiteanna timpeall na tíre.

Ó Bhaile Átha Cliath, taistil ar an N4 agus ar mhótarbhealach an M6, ina dhiaidh sin, siar go Gaillimh.

Ó Luimneach, taistil ar an N18 agus an M18 ó thuaidh go Gaillimh agus lean na comharthaí le haghaidh Chathair na Gaillimhe.

Ó Chorcaigh, taistil ar an N20 ó thuaidh agus lean na comharthaí le haghaidh na Gaillimhe. Taistealaíonn an bealach seo tríd an mBlarna, Mala, Cill na Mallach, an Ráth agus Luimneach. Ag Luimneach, taistil ar an N18 agus an M18 ó thuaidh a thabharfaidh go Contae na Gaillimhe thú agus lean na comharthaí le haghaidh Chathair na Gaillimhe ina dhiaidh sin.

Ó Shligeach/Dhún na nGall, taistil ar an N17 ó dheas go Gaillimh.

Seiceáil arís níos déanaí chun teacht ar shonraí iomlána faoi shocruithe tráchta agus páirceála don fhéile.

Ar Thraein nó ar Bhus

Tá seirbhísí iarnróid fillte á n-oibriú go rialta idir Baile Átha Cliath agus Gaillimh, agus idir Luimneach agus Gaillimh – chun teacht ar bhreis faisnéise, tabhair cuairt ar Iarnród Éireann. Is é Stáisiún Ceannt stáisiún traenach na Gaillimhe – atá suite i ngar don Fhaiche Mhór agus ní gá duit ach siúlóid cúpla nóiméad a chur díot chun an áit a bhaint amach ina mbeidh SeaFest ar siúl i gCuan na Gaillimhe.

Déanann seirbhísí cóiste ó áiteanna timpeall na tíre freastal maith ar Ghaillimh – tá Bus Éireann, Citylink agus GoBus ina measc seo.

San Aer nó ar Bhád

Má bheidh tú ag eitilt go Gaillimh ó áit thar lear, is iad na haerfoirt atá suite sna háiteanna is áisiúla Aerfort Iarthar na hÉireann, Cnoc Mhuire i mBaile Chathail, Contae Mhaigh Eo nó Aerfort Idirnáisiúnta na Sionainne i gContae an Chláir. Glacann sé thart ar uair an chloig chun tiomáint ón dá aerfort go Cathair na Gaillimhe. Chomh maith leis sin, féadfaidh tú eitilt isteach in Aerfort Bhaile Átha Cliath nó Aerfort Chorcaí agus taisteal go Gaillimh ar an mbóthar.

Is iad na láithreacha bád farantóireachta is gaire Baile Átha Cliath, Ros Láir agus Corcaigh.