Beidh SeaFest, féile náisiúnta mhuirí na hÉireann, ar siúl i mbliana i nGaillimh Dé hAoine, an 29 Meitheamh go dtí Dé Domhnaigh, an 1 Iúil.

Bí linn agus fiosraigh gach rud faoinár n-aigéan – an bealach a dhéanaimid taiscéaladh, agus longa báite agus créatúir dhomhainfharraige. Féile spraíúil saor in aisce shamhraidh é SeaFest do gach aois agus áirítear le clár na n-imeachtaí aonach bia mara, taispeántais chócaireachta bia mara le chefanna móra le rá agus spraoi don teaghlach ar muir. Tabharfar daoine ar thurais timpeall ar árthaí a sheoltar ar an aigéan, árthaí fóillíochta agus ar bháid, cuirfear taispeántais ar siúl ar bheatha mhuirí agus beidh go leor gníomhaíochtaí spraíúla agus oideachasúla eile ar siúl.

Tá SeaFesta mar phríomhchuid Feidhm a bhaint as Saibhreas ár nAigéin: Plean Comhtháite Muirí d’Éirinn (HOOW) agus is é an cuspóir atá aici ná rannpháirtíocht agus idirchaidreamh leis an bhfarraige a mhéadú. Déanann SeaFest an Cruinniú Mullaigh, Saibhreas ár nAigéin, agus imeachtaí eile gnó agus taighde a chur ar bun, chomh maith.

Léigh níos mó faoi SeaFest Léigh níos mó faoi Shaibhreas ár nAigéin