An clár is mó saor in aisce go dtí seo á sheoladh ag SeaFest

Irish SeaFest

Beidh an ceiliúradh mara saor in aisce is mó in Éirinn ag teacht cathair Chorcaí i mí an Mheithimh

Thug SeaFest, an ceiliúradh mara is mó in Éirinn a chuirtear ar fáil saor in aisce, eolas inniu ar chlár iontach do SeaFest 2019 a bheidh ar siúl i gCorcaigh an 7 - 9 Meitheamh. Beidh breis agus 100 imeacht ar siúl i rith an deireadh seachtaine sin. Meastar go dtabharfaidh tuairim is 100,000 duine cuairt ar Chalafort Chorcaí i gCathair Chorcaí do SeaFest 2019, agus i measc na n-imeachtaí a bheidh ar siúl tá taispeántais chócaireachta leis na cócairí cáiliúla Neven Maguire agus Rory O'Connell agus cainteanna le Evelyn Cusack, Ceann na Réamhaisnéise Aimsire le Met Éireann agus le Doug Allan, ceamaradóir dúlra. Tá gach aon eolas le fáil ar www.seafest.ie. 

Ba i gCathair na Gaillimhe a reáchtáladh an fhéile seo le trí bliana anuas, ach is iad Comhairle Cathrach Chorcaí agus an Grúpa Idir-Rannach um Chomhordú Mara (MCG) a reáchtálfaidh SeaFest sa tréimhse 2019-2021. Beidh an fhéile, a dhéanann ceiliúradh ar ghnéithe uile na mara, ina buaicphointe le ceiliúradh seachtaine ar oidhreacht shaibhir mhara na hÉireann agus Cork Harbour Festival ar siúl an 1 - 9 Meitheamh.

I measc bhuaicphointí SeaFest beidh taispeántais chócaireachta saor in aisce de chuid Bhord Iascaigh Mhara (BIM) agus an Bhoird Bia leis na cócairí iomráiteacha Rory O'Connell (Scoil Chócaireachta Bhaile Uí Mhaolmhuaidh) agus Neven Maguire (MacNean House & Restaurant), mar aon le taispeántais le díoltóirí éisc, Pat O'Connell agus Hal Dawson. Chomh maith leis sin, beidh taispeántas dar teideal Aigéin Ghlana de chuid BIM ar siúl chun aird a tharraingt ar phlaisteach sna haigéin. Sin é an chéad uair a reáchtálfar an taispeántas seo. 

I measc na bpríomhimeachtaí eile de chuid SeaFest 2019, beidh Ceann na Réamhaisnéise Aimsire le Met Éireann, Evelyn Cusack, ag plé athruithe agus foláirimh aimsire i bpuball Fhoras na Mara. Beidh cainteanna agus scannáin spéisiúil faoi chúrsaí mara ar siúl san Atlantic Theatre de chuid Fhoras na Mara. Pléifidh Doug Allan, ceamaradóir gradamúil, a chuid eachtraí scannánaíochta le Blue Planet agus Ocean Giants an BBC. Taispeánfar Ireland's Deep Atlantic, clár faisnéise de chuid RTÉ, chomh maith.

Ag labhairt dó ag an seoladh, is é dúirt Ard-Mhéara Chorcaí, an Clr Mícheál Ó Finn: “Is féile thar a bheith tábhachtach don tír é SeaFest agus ní haon ionadh é go mbeidh sé ar siúl i gCorcaigh, áit a bhfuil cáil na mara uirthi agus a dtugtaí Corcaigh na gCuan uirthi. Is é is ciall le mana Chorcaí ‘Statio Bene Fida Carinis’ ná cuan daingean do loingeas.  

Tá clár iontach imeachtaí saor in aisce leagtha amach don fhéile i mbliana - agus do na trí bliana amach romhainn go deimhin - rud a chinnteoidh go dtarraingeofar aird daoine ar an abhainn, ar an gcuan agus ar an bhfarraige. Beidh SeaFest i gcroílár Lá Muirí na hEorpa an bhliain seo chugainn, tráth a ndéanfaimid ceiliúradh ar bhunú Royal Cork Yacht Club 300 bliain ó shin... an club is sine dá leithéid ar domhan. Tugaimid cuireadh do gach duine freastal ar na himeachtaí spraíúla saor in aisce agus cabhrú linn díriú ar ár n-aigéin a choimeád folláin agus bríomhar. ” 

Beidh turais seoltóireachta, chadhcála, naomhóige agus bád dragain saor in aisce ar an uisce ar fáil le Irish Sailing, Atlantic Sea Kayaking agus Meitheal Mara. Beifear in ann dul ar bord an RV Celtic Explore, bád taighde Fhoras na Mara, agus ILV Granuaile, bád Choimisinéirí Soilse na hÉireann, i rith an deireadh seachtaine leis. Cuirfidh na Fórsaí Cosanta taispeántas trealaimh agus cumais ar siúl. 

Is é a dúirt an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed: “Baineann SeaFest le béim a leagan ar thábhacht agus luach ár bhfarraigí agus ár n-aigéan. D’éirigh go hiontach leis an bhféile i nGaillimh le trí bliana anuas, agus tá sé tábhachtach go mblaisfí an fhéile náisiúnta mara seo ar fud na tíre. Tá áthas orm dá bhrí sin go mbeidh an fhéile ar siúl i gcathair Chorcaí sna trí bliana amach romhainn 2019-21, agus é ag fás agus ag forbairt agus i láithreacha cósta eile ina dhiaidh sin. Le clár iontach d'imeachtaí spraíúla agus saor in aisce i rith na dtrí lá a leagadh amach chun an teaghlach ar fad a theagasc, a mhealladh agus siamsaíocht a chur ar fáil dóibh, is cinnte gur ceiliúradh iontach ar chúrsaí mara a bheidh i SeaFest 2019 i gCorcaigh. ”

Beidh gníomhaíochtaí spraíúla agus saor in aisce ar siúl i Láthair na Leanaí, mar aon le taispeántais umair tadhaill mar chuid Chlár Oideachais Taiscéalaithe Fhoras na Mara. Is í seo an chéad bhliain a mbeidh seomra ranga taistil dobharshaothraithe (ARC) BIM ag SeaFest, lena spéaclaí réaltachta fíorúla a thabharfaidh deis do lucht a gcaite beirtreacha diúilicíní a fheiceáil go grinn. Beidh Music Generation Cork City ag seinm ar stáitse an cheoil i rith na hócáide. 

Cuirfidh ionad taighde Chalafort Chorcaí agus COC, is é sin MaREI, taispeántas ealaíne 3D le daltaí ranga a cúig sna scoileanna áitiúla ar taispeáint chun aird a tharraingt ar bhruscar san fharraige; déanfaidh an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála cur síos ar Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe; agus cuirfidh an RNLI comhairle faoi shábháilteacht ar uisce ar fáil.

Is cuid de Leas a bhaint as Saibhreas na nAigéan é SeaFest 2019, arb é is aidhm leis go mbeadh baint níos fearr againn leis an bhfarraige. Reáchtálfar Cruinniú Mullaigh Shaibhreas ár nAigéan i gCorcaigh Dé Domhnaigh, an 9 Meitheamh agus Dé Luain, an 10 Meitheamh.

Tugann Comhairle Cathrach Chorcaí, BIM, Foras na Mara, Calafort Chorcaí, Féile Chuan Chorcaí, Coimisinéirí Soilse na hÉireann, Óglaigh na hÉireann, an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, Bord Bia, Foras Cosanta na nIascach Mara, Pure Cork agus na comhpháirtithe sna meáin chumarsáide, Today FM agus RedFM, tacaíocht do SeaFest. Déanann Rialtas na hÉireann agus an tAontas Eorpach páirtmhaoiniú ar SeaFest faoi Chlár Oibriúcháin Chiste Muirí agus Iascaigh na hEorpa don earnáil bia mara.

Lean SeaFest ar FacebookTwitteragus Instagram.